Firma w Polsce

Siła Grupy

Grupa J. Dauman oferuje komplet usług niezbędnych do rozwoju i ekspansji międzynarodowej biznesu.

Usługi

Firma w Polsce

Wspieramy inwestorów zagranicznych oraz polskich przedsiębiorców, którzy są zainteresowani rozwojem w Polsce, w planowaniu i nadzorze nad realizacją projektów, obniżając ryzyko inwestycyjne.
Zapewniamy kompleksową obsługę prawną, księgową, łańcucha dostaw, wsparcia inwestycji dla operacji realizowanych na terenie Polski
Firma w UK
Ekspansja międzynarodowa
Firma w Polsce
Business know how

Architektura korporacyjna

Oferujemy kompleksowe wsparcie w doborze odpowiedniej formy prawnej oraz załatwianiu formalności związanych z rejestracją nowej spółki, co zazwyczaj wiąże się z wieloma wymaganiami prawno-administracyjnymi.
Posiadamy wiedzę i doświadczenie w zakresie polskiego prawa gospodarczego, dzięki czemu możemy zapewnić swoim klientom fachowe doradztwo i kompleksowe wsparcie w procesie rejestracji spółki.
Korzyści wynikające z korzystania z usługi rejestracji polskich spółek to przede wszystkim oszczędność czasu i minimalizowanie ryzyka popełnienia błędów formalnych, co może opóźnić proces rejestracji. Klient otrzymuje również wsparcie i doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniej formy prawnej dla nowej spółki oraz w załatwianiu formalności związanych z rejestracją spółki w KRS i innych instytucjach.
Czym się zajmujemy:

dobieramy odpowiednią formę prawną dla nowej spółki

przygotowujemy dokumenty rejestracyjne – umowa spółki, wnioski do KRS

wsparcie w uzyskaniu numeru NIP i REGON

wsparcie w rejestracji spółki w ZUS, US

Co możemy Ci zaoferować:

doradztwo i sprawnie zakończony proces związany z powołaniem nowej spółki

wsparcie prawne, księgowe i podatkowe

Doradztwo podatkowe i księgowość

Usługa ta jest skierowana do polskich firm, które prowadzą działalność gospodarczą i muszą przestrzegać polskich przepisów podatkowych oraz księgowych. Celem usługi jest zapewnienie profesjonalnego wsparcia w zakresie prowadzenia polskiej księgowości oraz doradztwa podatkowego dla firm.
Współpracujemy ze specjalistami w dziedzinie polskiego prawa podatkowego i księgowości oraz stosujemy nowoczesne narzędzia informatyczne, co pozwala na efektywne i bezpieczne prowadzenie księgowości.
Czym się zajmujemy:

doradztwem podatkowym i księgowym

monitorowaniem zmian w przepisach podatkowych i księgowych

Co możemy Ci zaoferować:

prowadzenie pełnej księgowości, w tym rejestrów i ksiąg rachunkowych

przygotowywanie deklaracji podatkowych i ZUS

rozliczenie podatku VAT, CIT, PIT

prowadzenie ewidencji kadrowo-płacowej i sporządzanie listy płac

Public affairs

Public Affairs (PA) jest rodzajem usługi doradczej, która skupia się na zapewnieniu klientom wsparcia w budowaniu i utrzymywaniu pozytywnych relacji z otoczeniem społecznym, politycznym i instytucjonalnym.
Usługi Public Affairs są szczególnie ważne dla firm i organizacji, które prowadzą działalność w sektorze regulowanym, np. w sektorze energetycznym, farmaceutycznym czy telekomunikacyjnym. Jednakże, usługi Public Affairs mogą być stosowane przez każdą firmę, która ma interes w wpływaniu na procesy decyzyjne w swojej branży.
Czym się zajmujemy:

reprezentujemy przedsiębiorców w kontaktach z  przedstawicielami władz

przygotowujemy i wdrażamy strategie i kampanie komunikacyjne

Co możemy Ci zaoferować:

współpracę przy organizacji spotkań z decydentami

prowadzenie badań opinii publicznej i analiz społecznych.

Modelowanie finansowe inwestycji

Pomagamy firmom, organizacjom i jednostkom samorządu terytorialnego w znalezieniu i zdobyciu funduszy unijnych oraz funduszy lokalnych na realizację projektów.
Celem usługi jest zwiększenie szans na pozyskanie środków finansowych z funduszy unijnych oraz lokalnych, co przyczynia się do rozwoju inwestycyjnego i modernizacji przedsiębiorstw, instytucji i jednostek samorządu terytorialnego.
Usługi te są szczególnie istotne dla firm, które chcą zrealizować projekty inwestycyjne, modernizacyjne lub rozwojowe, ale brakuje im na to wystarczających środków finansowych. Dzięki usłudze związanej z pozyskiwaniem finansowania unijnego i lokalnego, przedsiębiorcy mają szansę na zdobycie dodatkowych środków finansowych, co pozwala na zrealizowanie ambitnych planów i osiągnięcie zamierzonych celów.
Czym się zajmujemy:

analizujemy możliwość pozyskania finansowania

wspieramy w przygotowaniu wniosków i aplikacji o dofinansowania

doradzamy w zakresie wyboru odpowiedniego programu finansowania

Co możemy Ci zaoferować:

pomoc w wyborze najlepszej formy i źródła finansowania

wsparcie w negocjacjach z instytucjami finansującymi oraz w procesie rozliczania projektów

Zielona transformacja

Usługa związana z zieloną transformacją to usługa doradcza, która pomaga firmom i organizacjom w przejściu na bardziej zrównoważony i ekologiczny model działalności. Celem usługi jest wspieranie klientów w wdrażaniu innowacyjnych i proekologicznych rozwiązań, które przyczyniają się do zmniejszenia wpływu ich działalności na środowisko.
Usługi te są szczególnie ważne dla firm i organizacji, które chcą przyczynić się do ochrony środowiska i działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dzięki usłudze związanej z zieloną transformacją, klienci mogą zmniejszyć negatywny wpływ swojej działalności na środowisko, zwiększyć efektywność działań, a także przyczynić się do poprawy wizerunku firmy lub organizacji poprzez promowanie działań proekologicznych.
Usługi związane z zieloną transformacją są szczególnie ważne w kontekście zmian klimatycznych, ponieważ pozwalają firmom i organizacjom na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz przyczyniają się do osiągnięcia celów związanych z walką ze zmianami klimatycznymi.
Czym się zajmujemy:

dokonujemy audytu i analizy działań proekologicznych w firmie

opracowujemy strategie zrównoważonego rozwoju

Co możemy Ci zaoferować:

wsparcie w wyborze i wdrożeniu innowacyjnych technologii i rozwiązań proekologicznych

doradztwo w pozyskiwaniu finansowania na projekty związane z zieloną transformacją

Zapraszamy do kontaktu